Firemní cíle

Vytvářet a rozvíjet podmínky pro subdodávky dílů podle požadavků zákazníků. 

Věnovat veškeré úsilí pro rozvoj procesů ovlivňujících kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků.

Trvale zlepšovat výkonost firmy s cílem zajištění a udržení konkurenceschopnosti. 

Vytvářet dobré pracovní podmínky pro své zaměstnance.

Zabezpečit, aby veškerá firemní činnost byla v souladu s právními a environmentálními předpisy.

Udržovat firemní prestiž.

Znojemské strojírny