SUBDODAVATEL  S T R O J Í R E N S K Ý C H   D Í L C Ů

ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o.

jsou strojírenský výrobní podnik založený v roce 1992 jako subdodavatel obráběných dílů.

Vyrábíme a dodáváme třískově obráběné dílce a montážní podsestavy pro široký okruh evropských finalistů strojů a zařízení.
Specializujeme se na obrábění technicky náročných dílců do hmotnosti cca. 40 kg objednávaných ve středněvelkých sériích (dávky přibližně 50 - 2000ks)
Dílce vyrábíme na základě dodaných výkresů.

Základem našeho technologického vybavení jsou CNC stroje:

- 14 CNC soustruhů
- 16 CNC obráběcích center
- 2 CNC brusky na ploch a rotační broušení

a ostatní klasické technologie ( broušení, vrtání, frézování, soustružení, ...)
Provádíme montáž sestav a podsestav.
Jsme certifikováni dle ISO 9001 a ISO14001.

Našimi zákazníky jsou výrobci strojů a zařízení z různých průmyslových oblastí – letecký průmysl, vstřikovací zařízení, vakuová technika, tiskařské stroje, textilní stroje, obráběcí stroje ...

Během naší činnosti jsme získali mnoho zkušeností v oblasti výroby náročných dílců a použití různých materiálů i plnění specifických požadavků našich zákazníků. 

Podrobnější specifikace – viz „Výrobní možnosti“ ; „Hlavní oddělení

 

nabidka