Řízení kvality a výroby

Firma cílevědomě řídí a průběžně zlepšuje všechny procesy ovlivňující spokojenost zákazníků.

Hlavní cíle:

  • Dodávky v potvrzených termínech
  • Nulové výrobní vady
  • Nulové zákaznické reklamace

Všechny výrobní a kontrolní procesy jsou certifikovány dle ISO 9001:2009 a ověřovány při pravidelných auditech.

Průběh výroby je řízen informačním systémem (ERP) s implementovaným pokročilým plánováním výrobních kapacit (APS). Systém generuje požadavky na dodání materiálu a termíny zahájení jednotlivých výrobních operací tak, aby byl dodržen požadovaný termín vyrobení dílů a jejich expedice.

Výkonnost klíčových procesů  je měřena a vyhodnocována za účelem průběžného zlepšování.

Motto:
Každý je odpovědný za
přesnost, efektivitu a zlepšování
svojí práce.